за мен

ОБРАЗОВАНИЕ

2007г.- 2013г. – Магистър, специалност „Право”, ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, награда на Академичния съвет за студент от Юридически факултет
2013г.- придобита Юридическа правоспособност

КУРСОВЕ & СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2020г. – 27-ми Виенски симпозиум по Международно данъчно право „ Данъци в обхвата на Международните данъчни спогодби“, онлайн, Институт за Австрийско и Международно данъчно право, Виена, Австрия 2020г.- “FinTech сигурност и регулации (RegTech)”, Университет за наука и технологии Хонг Конг, Coursera онлайн курс
2020г.- “Тенденции във финансовите регулации и надзор”, онлайн семинар, Европейска академия по право
2020г.- “DLT и криптоактиви: технически поглед”, онлайн семинар, Европейска академия по право
2020г.- “CBPR2 – PSD2 и GDPR”, онлайн семинар, Европейска академия по право
2019г.- участие в Международна кръгла маса “FinTech and Peer-to-Peer Lending”, Икономически университет Варна
2018г.- Участие в курс „Европейско данъчно право“, Европейска академия по право, гр.Триер, Германия, стипендиант на ЕRA
2017г.- Завършен курс за професионална квалификация по “Счетоводство”, гр. Варна
2017г.- Участие в Мастърски клас „Код: Данъци“, ВСУ “Черноризец Храбър”
2015г.- Участие в семинар „Счетоводство и данъци“, организиран от „Труд и право“
2013г.- Участие в Лятна Академия „Право на ЕС”, СУ „Св.Климент Охридски”
2011г.- Еразъм обучение- Университет Триер, Германия
2010г.- Участие в курс „Немски за юристи”, Университет Пасау, Германия, стипендиант на Германската служба по академичен обмен DAAD
2009г.- Участие в Европейски форум „Алпбах”, Лятно училище по Европейско право Алпбах, Австрия, стипендиант

ЛЕКЦИИ & СЕМИНАРИ

2023г.-лектор семинар „Трудово право“, Икономически университет – Варна
2023г.- лектор семинар „Експерти от бизнеса“, Икономически университет – Варна
2021г.- “Социално предприемачество”, Лидерска Академия GLOW, лектор

ПУБЛИКАЦИИ

2020г.- “Електронна търговия и международно данъчно облагане”, Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет-Варна, Издателство „Наука и икономика“- ИУ-Варна, 2020, ISBN 978-954-21-1039-2
2018г.- „Проблеми при приложението на чл.175, ал.2,т.3 ДОПК, във връзка с чл.195 ЗКПО”, Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“, Издателство „Наука и икономика“- ИУ-Варна, 2019, ISSN 2603-5073
2013г.- „Сравнително-правен анализ на развода“, Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет „Правото-перспективи и предизвикателства“, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново 2013г., ISBN 978-954-524-882-5

ЕЗИЦИ

български, английски, немски език- работно ниво
познания по френски, руски и испански език